РАДИО РЕКЛАМА

Радиото е интерактивна медия, която често се комбинира с ежедневни занимания и така предоставя на рекламодателите лесен и удобен начин да популяризират своите марки и продукти.

Чрез креативното преплитане на музика с жива модерация и многократни повторения в ефир посланията достигат до милионна аудитория по всяко време и на всяко място, като безспорно увеличават разпознаваемостта на Вашите брандове.

bTV Radio Group предлага на своите партньори достъп до най-широк диапазон от таргет аудитории, чрез богатото си портфолио, включващо радиата N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock. Слушателите ни са представители на различни възрастови групи, хора с разнообразни професии, интереси и начин на живот.

Освен стандартната спотова реклама в ефира на нашите радиа присъстват и алтернативни форми на реклама. Един от ключовите фактори за успеха на Вашата радиокампания е правилният криейтив на избраните рекламни форми, които да ангажират вниманието на публиката. Чрез целенасочени послания, правилно подбрани звукови елементи и стратегическо планиране успешно намираме пресечната точка между рекламирания продукт и програмния елемент.

Спонсорството и алтернативните форми на реклама са сред най-подходящите средства за въвеждане на нов продукт на пазара, за подсилване на имиджа на вече съществуваща марка и/ или за активирането на потребителите.

Алтернативните форми могат да бъдат брандирани шапки реклама и спонсорства (спонсорски заставки, спонсориран промо-анонс, nexter, countdown). Към спонсорствата се открояват и тези, чрез които спонсорът може да се асоциира с различни елементи от програмата на радиата (предавания, рубрики, отразяване на музикални събития, един час без реклама). Сред рекламните форми, които предлагаме, са и провеждане на радио игри или продуктово позициониране (лайв анонс, платен репортаж).

Всеки рекламодател може да е сигурен, че екипът от професионалисти на bTV Radio Group ще създаде за него една стратегически планирана, коректно таргетирана и успешно проведена радио кампания, така че неговият продукт да достигне до точната аудитория в точното време.

Спонсорски заставки

Рекламна форма с дължина до 10 сек., която има за цел да популяризира името, търговската марка, дейността или продуктите на спонсора, позиционирани в най-подходящия програмен елемент. Преимуществото на спонсорските заставки е, че те могат да включват специфичен звук, мелодия и/или други елементи от идентичността на бранда.

Спонсориран промо-анонс

Съдържанието на тази рекламна форма включва представяне на програмата и анонсирането на нейното излъчване с прикрепена спонсорска заставка. Спонсорираният промо-анонс може да бъде още интегрирано споменаване на спонсора в съдържание, което рекламира елемент от програмата на радиото (рубрика, предаване, игра и т.н.). Продължителността на спонсорирания промо-анонс може да бъде до 30 сек.

Брандирани шапки реклама

Тази форма позволява интегрирането на продукт чрез аудио брандиране на търговска марка в реклама, която обозначава началото и/или края на рекламните блокове. В радио среда тази форма е подходяща за имиджова реклама, както и за налагане на името на нов продукт или услуга. Продължителността ѝ е до 10 сек.

Countdown

Тази рекламна форма отброява часовете/дните до началото на конкретно събитие/ предаване, използвайки елементи от бранд идентичността на рекламирания продукт. Продължителността ѝ е до 10 сек.

Nexter

Рекламна форма с продължителност до 10 сек., която се излъчва в различни моменти от програмата, информирайки за предстоящ акцент (рубрика/интервю/предаване/игра). Използването на тази форма предлага възможността да се увеличи ефекта на комбиниран пакет от алтернативни форми, като задържи слушателя на вълните на радиото до началото на конкретното програмно съдържание, когато отново ще чуе присъствието на спонсора.

Лайв-анонс

Алтернативна форма на реклама, която позволява на рекламодателя да представи продукт/услуга или послание чрез пряко включване на водещ. Лайв-анонсът не е в рекламен блок, а в конкретно предаване от програмата на радиото, което води до възприемането на посланието с по-голямо доверие.

Продуктово позициониране

Форма, близка до лайв-анонс, която отново се осъществява чрез включване на радиоводещ. За разлика от лайв-анонса обаче, при продуктовото позициониране даденият бранд се вплита във включването на водещия по естествен, елегантен начин, без да предизвиква раздразнение у слушателя. Позиционирането на рекламното послание в подходящ контекст спомага то да достигне директно до потребителя, което увеличава доверието към бранда и неговата разпознаваемост, а с това и ефективността на рекламната кампания.

Радио игри

Игрите, организирани в радиоефира, са най-ангажиращите форми на алтернативно присъствие. Основен инструмент на радио игрите е възможността водещите да комуникират въпросния продукт (или услуга) и механиката на играта през целия период на провеждане. Те напомнят за играта на спонсора и провокират слушателите към участие в нея. Игрите на радиата от bTV Radio Group комбинират силата на радиоефира с дигитално присъствие в каналите на съответното радио. Това дава възможност за визуализиране на марката, което от своя страна допълнително засилва ефекта на кампанията. 

Радиото дава възможност за провеждане на игри с различни механики, в зависимост от спецификата на рекламирания продукт/услуга.

Чрез игрите продукт/услуга на рекламодател може да достигне до крайния потребител под формата на награда, което допълнително създава положително отношение към рекламодателя. Криейтив екип работи за интегрирането на механиката на играта към подходящите рекламните форми, така, че съответният продукт/услуга да може да бъде комуникиран по интересен и забавен за аудиторията начин.

Игри, реализирани с голям успех и отзвук сред слушателите ни, са: Инспектор N-JOY, N-JOY Summer, MasterЗона, Офис настроение, Коя е звездата на радио N-JOY, Подай лапа и др.